GlobalMED - program do rozliczeń z NFZ

piątek, 11 marca 2011 06:32

O programie

PDFDrukujEmail

Program GlobalMED jest to prawdopodobnie najlepszy program przeznaczony do rozliczeń z NFZ (Narodowym Funduszem Zdrowia) w zakresie ZPO, tj.:

  • zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne (ortezy, stabilizatory, wózki inwalidzkie, sznurówki ortopedyczne, pionizatory, itp.)
  • zaopatrzenie w środki pomocnicze (pieluchomajtki, cewniki, sprzęt stomijny, peruki, poduszki i materace przeciwodleżynowe, itp.)

Program GlobalMED powstał w 2007 roku i eksploatowany jest obecnie w blisko 1000 jednostkach. Umożliwia on obsługę rozliczeń z NFZ (generowanie komunikatów XML akceptowanych przez NFZ, import komunikatów zwrotnych, wydruk raportów statystycznych oraz dokumentów finansowych).


System odpowiada rzeczywistym potrzebom świadczeniodawców w zakresie obsługi informatycznej rozliczeń z NFZ.


Wybrane możliwości programu:

  • kompleksowe rozliczanie umów zawartych z NFZ wraz z wymianą dokumentów elektronicznych, z bieżącym monitorowaniem stanu realizacji, z wbudowanymi modułami tworzenia zestawień o zrealizowanych usługach;
  • import umów i aneksów z NFZ – pliki, udostępniane przez NFZ na Portalu Świadczeniodawcy w postaci XML (UMX), zawierają informację o zakontraktowanych i rozliczanych usługach opieki zdrowotnej, miejscach udzielania świadczeń, produktach handlowych, ich cenach oraz zakontraktowanych na każdy miesiąc obowiązywania umowy limitach świadczeń;
  • ergonomiczna obsługa bazy pacjentów – z podziałem na dane obligatoryjne (PESEL, nazwisko, imię, płeć, data urodzenia, oddział NFZ pacjenta) oraz opcjonalne (adres zamieszkania, numer telefonu);
  • rozliczanie tzw. "obcych" Oddziałów NFZ – rozliczanie świadczeniobiorców pochodzących z innych Oddziałów NFZ niż ten, z którym realizator zawarł umowę;
  • migracja danych - z programu Realizator (baza pacjentów i wprowadzone wnioski i karty) / KS-SWD (baza pacjentów) / KS-PPS (baza pacjentów);
  • obsługa kilku jednostek (podmiotów) w jednej instalacji programu, zgodnie z wykupioną licencją [opcja];
  • wprowadzanie danych w różnych lokalizacjach oraz wymiana danych pomiędzy filiami (instalacjami programu, w których wprowadzane są dane), a jednostką centralną, która gromadzi dane ze wszystkich filii i prowadzi rozliczenia [opcja];
  • sieciowość (jednoczesna praca na kilku stanowiskach) [opcja].
Poprawiony: wtorek, 13 listopada 2012 20:50