GlobalMED - aktualizacje programu

» Aktualizacje

Najnowsza wersja programu (3.7.4.0)

Do pobrania dla komputerów z zainstalowanym systemem GlobalMed i nie posiadających dostępu do Internetu.

  1. Pobrać aktualizację programu i zapisać na dysku (np.: na Pulpicie)
  2. Zamknąć program GlobalMED;
  3. Uruchomić program Aktualizuj.exe. Program ten jest dostępny w folderze, w którym zainstalowany jest system GlobalMED (domyślnie C:\NORCOM\GlobalZPO lub C:\GlobalZPO);
  4. Zaznaczyć opcję "z określonej lokalizacji (dysku)", a następnie kliknąć klawisz "Aktualizuj". Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlone okno wyboru. Należy wskazać miejsce, w którym umieszczony jest wcześniej pobrany plik aktualizacyjny (np.: na Pulpicie);
  5. Po zaznaczeniu pliku zawierającego aktualizację (akt.zip), rozpoczęty zostanie proces aktualizacji. Po zakończeniu tej operacji zostanie wyświetlony komunikat o jej przebiegu;
  6. Po zakończeniu aktualizacji należy zamknąć program aktualizacyjny. Można rozpocząć pracę w systemie GlobalMED.

Pobierz

GlobalMED - aktualizacja
(4.0.7.0)

 

UWAGA!

W przypadku wyświetlenia przez program Aktualizuj komunikatu o błędzie: Failed to load DelZip179.dll należy brakujący plik pobrać i zapisać do folderu, w którym zainstalowany jest program (domyślnie C:\NORCOM\GlobalZPO lub C:\GlobalZPO):

http://www.update.globalmed.pl/zip/delzip179.dll

Po zapisaniu powyższego pliku należy powtórzyć proces aktualizacji.

poniedziałek, 01 marca 2021 20:28